Odwiedziliśmy z delegacją CTE targi magazynowania energii IRES w Duesseldorfie oraz instalacji i energii odnawialnych IHS we Frankfurcie n/Menem. Nawiązaliśmy wiele bardzo obiecujących kontaktów, które powinny zaowocować – po odpowiednim okresie testowania – wprowadzeniem nowych produktów do sprzedaży.