Otrzymaliśmy od dawna oczekiwany raport GSA Public Buildings Service (Federalnej Administracji Budynków Publicznych USA – www.gsa.gov, do pobrania tutaj) w którym, po 18 miesiącach testów przeprowadzonych przez Oak Ridge National Laboratory (największe rządowe laboratorium badawcze US Department of Energy, prowadzące od czasów Projektu Manhattan badania podstawowe i stosowane w zakresie strategicznych rozwiązań kluczowych preblemów energetyki i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych – www.ornl.gov) w budynku sądu federalnego im. Franka E. Mossa w Salt Lake City w stanie Utah potwierdza przydatność urządzeń FDI i stwierdza że “system katalitycznego, niechemicznego uzdatniania wody radykalnie zredukował narastanie kamienia kotłowego i dał natychmiastowy zwrot nakładów w porównaniu z metodami chemicznymi (solankowymi).” W raporcie zestawiono koszty instalacji i eksploatacji, a także wytyczne dla optymalnych zastosowań praktycznych. Raport, zarówno w skróconej wersji broszurowej, jak i w pełnej do pobrania w języku angielskim na podstronie Urządzenia Przemysłowe.