Innovenergy sp. z o.o.
ul. Stanisławowska 47
54-611 Wrocław
nr KRS: 0000416182 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 894-303-86-58
REGON: 021854674
Konto nr 95 2530 0008 2053 1065 5544 0001
w Nest Bank S.A.

telefon: 609 009 179

e-mail: office@innovenergy.pl

Powyższy kontakt także do inspektora administratora danych osobowych RODO.


Wprowadź ID sprzedawcy : 77125