Innovenergy rozwija i wprowadza na polski rynek innowacyjne, proekologiczne, a zarazem ekonomiczne technologie, związane z poszanowaniem energii, środowiska naturalnego i zdrowia.

Wszystkie oferowane przez Innovenergy technologie i urządzenia muszą posiadać certyfikaty producentów oraz jeśli jest to wymagane – certyfikaty bezpieczeństwa wydawane przez międzynarodowo uznawane instytuty badawcze.

Ponadto, Innovenergy samodzielnie i niezależnie weryfikuje technologie i produkty przed ich zaoferowaniem na rynku poprzez szczegółowe badania u czołowych specjalistów we wiodących ośrodkach naukowo – badawczych kraju, a także prowadząc badania własne.

 

Nasi partnerzy badawczo – rozwojowi to:

Zakład Spalania i Detonacji Politechniki Wrocławskiej

Zakład Inżynierii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

 

W 2014 roku byliśmy beneficjentem Dolnośląskiego Bonu na Innowacje

 

Prowadzimy wspólne projekty i badania w ramach Klastra Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy, którego jesteśmy członkiem.