Otrzymaliśmy nową referencję, tym razem ze Spółdzielni Mieszkaniowej Metalurg w Częstochowie; to kolejne potwierdzenie przydatności niechemicznych urządzeń odkamieniających #Scaletron do uzdatniania wody w budynkach wielorodzinnych. Dziękujemy!