Aktualny Atest Higieniczny PZH obowiązujący od 14 listopada 2019 r. 

Atest Higieczniczy PZH obowiązujący do 19 listopada 2019 r.