Aktualny Atest Higieniczny PZH obowiązujący od 20 grudnia 2022 r.

 

 Poprzednie atesty: 

Atest Higieczniczy PZH obowiązujący do 19 listopada 2019 r.