Na zaproszenie Krajowej Izby Gospodarczej “Przemysł Rozlewniczy” oraz Miasta i Gminy Uzdrowioskowej Muszyna, wzięliśmy udział w Festiwalu Wód Mineralnych oraz towarzyszącej mu konferencji “Dobra woda źródłem zdrowia” zorganizowanej z udziałem Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Nasze ekologiczne stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających z całej Polski i sąsiedniej Słowacji, w tym zwłaszcza fachowców, którzy docenili ekologiczne i prozdrowotne aspekty oferowanych przez nas rozwiązań, zabezpieczających urządzenia techniczne, bez pozbawiania wody zawartych w niej życiodajnych pierwiastków.

Więcej informacji:
Relacja KIG “PR”
Relacja PTMag
Relacja UMiG Muszyna