W gronie 60 wyselekcjonowanych, najbardziej innowacyjnych spółek na Dolnym Śląsku zostaliśmy zaproszeni do elitarnego Champions Club zorganizowanego przez Bank Światowy. Pierwsze spotkanie Champions Club z przedstawicielami Banku Światowego, NCBiR, PARP oraz Urzędu Marszałkowskiego odbyło się w siedzibie EIT+ we Wrocławiu. Więcej informacji:
http://www.eitplus.pl/pl/pierwsze_spotkanie_„champions_club”_/37579/
oraz

Pierwsze spotkanie „Champions Club” Banku Światowego