Zakończyliśmy realizację Dolnośląskiego Bonu na Innowacje Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej realizowanego w Zakładzie Spalania i Detonacji Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów PWr Pracami kierował p. dr inż. Tomasz Hardy, adiunkt Tematem prac badawczo rozwojowych realizowanych w ramach Bonu była modyfikacja właściwości mieszanki paliwowo-powietrznej pod kątem optymalizacji procesu spalania gazu ziemnego. Przedmiotem pracy było wykonanie badań wykazujących czy poprzez wpływ na paliwo gazowe działania pola magnetycznego i układu katalitycznego zastosowanego w innowacyjnym urządzeniu Fueltron™ produkcji Fluid Dynamics International Ltd istnieje możliwość obniżenia emisji zanieczyszczeń gazowych i poprawy sprawności procesu spalania paliwa gazowego w wybranym kotle gazowym. Kotłem tym był firmy Viessmann Paromat-Triplex (typ RN-175) o mocy cieplnej 1750kW. Badania były realizowane pod auspicjami Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy (http://cte.fea.pl/) w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej w Świdnicy sp. z o.o. (http://mzec.swidnica.pl/). Badania wykazały znaczące obniżenie emisji CO i NOx, zwłaszcza we wczesnych fazach rozruchu kotła.