Na zaproszenie zarządu Centrum Technologii Energetycznych (CTE) w Świdnicy odbyło się oficjalne podsumowanie projektu badawczego w MZEC Świdnica sp. z o.o. Spotkaniu przewodniczyli prezes CTE – Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość pan Krzysztof Brzozowski oraz wiceprezes, pan Marek Rybiański, który był pomysłodawcą i koordynatorem naszego projektu.

Prezentacja CTE – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Krzysztof Brzozowski
Prezentacja CTE – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Krzysztof Brzozowski

W spotkaniu wziął udział pan Ryszard Sobański, prezes zarządu MZEC Świdnica sp. z o.o. wraz z zespołem kierującym projektem, a także pan Robert Spencer, prezes i współwłaściciel firmy Fluid Dynamics International Ltd.

Przedstawiciele MZEC Świdnica
Przedstawiciele MZEC Świdnica

Ze strony Politechniki Wrocławskiej byli obecni panowie dr inż. Tomasz Hardy, realizujący część gazową badań

Prezentacja części gazowej – dr inż. Tomasz Hardy
Prezentacja części gazowej – dr inż. Tomasz Hardy

oraz dr inż. Tomasz Koźlecki, odpowiadający za laboratoryjne i przemysłowe badania urządzeń uzdatniających wodę.

Prezentacja części wodnej – dr inż. Tomasz Koźlecki
Prezentacja części wodnej – dr inż. Tomasz Koźlecki

Niezwykle interesujące wyniki badań skłoniły wszystkie strony projektu do jego kontynuacji w celu oceny długoterminowych efektów oddziaływania urządzeń. Wytypowano kolejne lokalizacje w MZEC Świdnica w celu prowadzenia dalszych badań nad odkamienianiem oraz postanowiono pozostawić urządzenie Fueltron™ w dotychczasowej lokalizacji na następny sezon grzewczy.

W trakcie spotkania Innovenergy sp. z o.o. podpisała deklarację członkowską Porozumienia Kooperacyjnego Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy i tym samym stała się pełnoprawnym członkiem Klastra CTE powstałego w roku 2009, w którego skład wchodzi ponad 50 podmiotów, w tym uczelnie (4 wydziały Politechniki Wrocławskiej),
jak i przedsiębiorstwa (pracownie architektoniczne, dostawcy technologii OZE, producenci energooszczędnych materiałów budowlanych, instalatorzy i projektanci, deweloperzy).

Przyjęcie Innovenergy do Klastra CTE
(od lewej wiceprezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Marek Rybiański, prezes Innovenergy Tomasz Hubert Cioska, dyrektor CTE Sławomir Rataj i prezes Fluid Dynamics International Ltd Robert Spencer)

rzed Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy, stoją od lewej:
prezes Fluid Dynamics International Ltd Robert Spencer,
wiceprezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy Marek Rybiański
i prezes Innovenergy sp. z o.o. Tomasz Hubert Cioska