Na zaproszenie Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy wzięliśmy udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość pt. Programy wsparcia dla budownictwa energooszczędnego oraz wdrażania technologii opartych na OŹE w Krzyżowej. W trakcie konferencji przedstawiliśmy nasz projekt badawczy, częściowo finansowany ze środków Dolnośląskiego Bonu na Innowacje WCTT, realizowany we współpracy z MZEC Świdnica i PWr jako przykład dobrych praktyk klastrowych, finansowania działań badawczo – wdrożeniowych i współpracy nauki z biznesem.