Awaria kolektora odprowadzającego ścieki z większej części lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” jasno pokazuje, że w dalszym ciągu w Polsce nie zwracamy dostatecznej uwagi na jakość ścieków i stan instalacji kanalizacyjnych. Niechemiczne urządzenia odkamieniające znacząco poprawiają ich drożność oraz przedłużają okres ich użytkowania, bieżąco czyszcząc je z kamienia kotłowego i zabezpieczając wewnętrzne powierzchnie rur kanalizacyjnych. Ozonowanie wody i mieszanie jej ze strumieniem ścieków jest ciekawym rozwiązaniem, wykorzystującym niezwykle silne i błyskawicznie oddziałujące własności dezynfekujące ozonu z jego szybkim okresem rozpadu, jednak jej skuteczność wymaga potwierdzenia poprzez badania wody poniżej ujścia ścieków do Wisły. Fot. portal TVP Info.